La Confraria de l'Escala, preocupada per la sostenibilitat del medi i la qualitat en les captures, treballa amb algunes de les principals arts pesqueres, com ara la tècnica de l'encerclament, del palangre i del tresmall. A través d'aquestes tres arts es pesquen gran varietat d'espècies de peix blanc i peix blau, que es subhasten a primera hora del matí i de la tarda a la Llotja del Peix.

Encerclament

Les captures obtingudes a través de l'encerclament són bàsicament de peix blau: anxova, sardina, sorell i verat principalment. A la nit, les embarcacions surten a calar i arriben a port al matí. Una vegada localitzat el peix, estenen les seves grans xarxes, a vegades de centenars de metres de llargada, encerclant-lo.

Les xarxes disposen d'uns flotadors a la part superior i d'uns pesos a la part inferior, de manera que es mantenen desplegades en vertical, a vegades amb alçades superiors als 80 metres.

Una vegada encerclat el peix, un bot auxiliar es situa al centre i encén uns potents llums per atraure el peix. Es tanca la xarxa per sota estrenyent la sàgola, una corda que passa per unes anelles de la part inferior que, en tibar-se, converteix la xarxa en una mena de bossa, moment en el que el bot auxiliar surt del cercle i es comença a pujar el peix a les barques.

Les embarcacions d'encerclament de la Confraria de l'Escala, son:Germans Sureda, Lluís i Anna, Susana, Hermanos Jerez, Afra Uno i Nuevo Rápido.

Palangre

S'estén una corda anomenada mare amb dos boies als extrems, que en permeten la localització, i pesos morts per mantenir-la estable.

D'aquesta corda, ben repartits per no enredar-se, pengen filats d'entre 1 i 2 metres amb un ham a l'extrem. A cadascun dels hams es col•loca l'esquer i al finalitzar la jornada es recullen tots els hams amb les captures.

Es tracta d'una art especialment apreciada per la qualitat de les seves captures, que no arriben a taula gens masegades, com per exemple el lluç de palangre.

Les embarcacions de palangre de la Confraria de l'Escala, son: Mar Brava Dos i Ocean Ona.

Tresmall

Art de pesca formada per tres xarxes (d'aquí el nom). Les dues exteriors són de malla ampla i es col•loquen més o menys tibants, mentre que la central o lli, es la malla més fina i aproximadament, el doble.

De cap a cap de la xarxa per la part superior, hi ha una corda amb flotadors de suro o de plàstic. Per la part inferior, una altra amb ploms que permetrà que les xarxes quedin verticals un cop calat. Quan el peix entra, es forma una bossa i hi queda enganxat.

A cada extrem de l'art, s'hi lliga la sirga amb un pedral o mort a una banda i, a l'altre, un gall format de suros o d'un altre material que suri. La unitat de tresmall té uns 70 metres de llargada per 2,5 metres d'alçada. Es calen a popa de l'embarcació, en tirs de diverses peces.

Les embarcacions de tresmall de la Confraria de l'Escala, son: Cruyff, El Guillem, El Peñón, Elisa, Many, María II, Marina, Papet, Pepe Nap, Poldo, L'Empordà II, Somni Tres i Teru.